Ta niepozorna wieś przechodziła różne koleje losu.  
Kroniki wzmiankują o jej spaleniu 1326 roku. Zmieniała nazwę, dawniej Szwan, później Kolpin, wreszcie Kiełpino. Często zmieniała właścicieli.  Reformy okresu powojennego także nie oszczędziły jej zmian. Kiedyś w woj. szczecińskim, później gorzowskim 
a obecnie zachodniopomorskim. Często zaglądają tutaj podróżni, którzy chcieli trafić 
do ...  zupełnie innego Kiełpina. 

Zapraszam do obejrzenia pierwszej strony o tej miejscowości

WEJŚCIE / ENTER